Brandskydd

Alla bostadsrättsföreningar måste ha ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi har det lite lättare eftersom vi inte behöver oroa oss för rökfyllda trapphus som kan vara blockerade av div bråte. Dock har styrelsen ansvar för att informera boende om brandskydd.

Föreningen har tre brandsläckare. En i undercentralen, en i trädgårdsgaraget och en innanför dörren till tvättstugan som alla har tillgång till. Där finns även föreningens hjärtstartare.

Det viktigaste i brandskyddet är brandvarnaren/brandvarnarna som absolut måste finnas i alla lägenheter. Du som bor här är skyldig att se till att din brandvarnare fungerar. Fråga någon i styrelsen om du behöver hjälp.

För att förebygga att brand uppstår i din lägenhet ska du tänka på följande regler:

·       Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt

·       Om du hettar upp olja i en kastrull, måste du ha ett tätslutande lock i beredskap, som du kan lägga på, om oljan tar eld. Använd aldrig vatten för att släcka brand i olja!

·       Var uppmärksam på elinstallationer. Om något är trasigt ska det lagas eller kasseras innan det blir kortslutning och brand uppstår. Detta gäller även mobilladdare och liknande

·       Kontrollera att glödlampor inte blir för varma nära brännbara materiel

·       Det är inte tillåtet att tända marschaller eller att grilla med kolgrill på balkonger. Ingen öppen eld under tak av trä!

·       Mänga bränder uppstår när barn leker med tändstickor. Förvara dem oåtkomligt för barn

·       De flesta bränder beror på glömd spis eller rökning. Har man lätt för att glömma att man satt på spisen finns i dag bra elektroniska spisvakter eller timer man kan installera

Tänk på detta innan en brand uppstår i din lägenhet:

·       Se till att du har en brandfilt och gärna en brandsläckare lättåtkomlig

·       Tänk till; Om det skulle börja brinna, hur tar jag mig ut? Se till att inte blockera utrymningsvägar. Om du måste flytta på en cykel, barnvagn eller liknande för att sätta dig i säkerhet, kanske elden hinner ikapp dig.

·       Parkera inte så du blockerar för utryckningsfordon                        

Om din brandvarnare går igång, och det beror på misslyckad matlagning, ska du ta ur batteriet så fort du kan och öppna ytterdörren för att vädra ut. Glöm inte att sätta tillbaka batteriet efteråt!

Om brandvarnaren tjuter för att det brinner på riktigt, ska du göra allt du kan för att släcka branden. Skulle du inte lyckas, utan ser att branden sprider sig, försök att begränsa branden genom att stänga dörrar och fönster. Sätt dig och din familj i säkerhet! Därefter larma 112. Varna sedan alla grannar!

Om du hör att grannens brandvarnare tjuter och det inte tystnar efter några minuter, kan det vara så att det brinner hos grannen. Du måste då kontrollera detta, genom att ringa på. Om ingen öppnar ska du försöka ta dig in. Kanske har din granne blivit rökgasförgiftad? Innan du öppnar dörren, känn först om dörren är varm upptill. Då ska du inte öppna den och släppa in mer syre. Om du inte kommer in och tror att det brinner, måste du larma brandkåren på 112. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.

För att begränsa skadorna vid eventuell brand får du inte förvara stora mängder brandfarlig materiel i lägenheten, i dina förråd eller i garage.

Om du upptäcker eller misstänker en brand i tvättstugan eller annat gemensamt utrymme, försök då i första hand släcka eller begränsa branden, om det kan ske utan att du utsätter dig för fara. Ta gärna hjälp av fler grannar. Om till exempel en tvättmaskin luktar bränt kan man bryta strömmen genom att slå av arbetsbrytaren. Använd brandsläckaren vid behov. Ring brandkåren även om du lyckats släcka branden. De får kontrollera så det är ordentligt släckt så det inte börjar brinna igen.

Om det skulle uppstå en stor brand i vår förening ska alla boende samlas vid flaggstången, som är vår återsamlingsplats. Detta för att vi ska kunna se att alla är välbehållna och att ingen blivit kvar och behöver räddas.

Läs mer på Riksbyggens sida: Säkra ditt hem från Brand.

Om du har frågor eller vill bidra till en säkrare boendemiljö, kan du kontakta Göran Pelarhagen som är föreningens brandskyddsansvarige.

Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmsjödalen

En lugn och trivsam förening med god ekonomi och vacker trädgård.

Ringvägen 21-137, 147 70 Grödinge