Fakta, information och ordningsregler

Stämma

Att bo i en bostadsrätt innebär större ansvar än att bo i hyreslägenhet. Vi äger fastigheten tillsammans och det är på stämman som styrelsen utses. Styrelsen har sedan hand om den löpande skötseln av föreningen. Den fastställer budget och tar upp lån mm.
Var med och påverka! Kom till stämman, lyssna och säg din mening.
Föreningens ordinarie stämma hålls varje år i april. Vi brukar hyra Vårstakyrkan. Inför stämman kan alla medlemmar lämna in motioner. Dessa ska enligt våra stadgar vara inlämnade före januari månads utgång.

Förvaltning

Vi anlitar Riksbyggen för vår ekonomiska förvaltning och Delagott för vår tekniska förvaltning. Detta betyder att vi får professionell hjälp med att hålla ordning på ekonomin och fastighetsunderhållet.

Tillstånd

Det krävs tillstånd från styrelsen för följande:

Montering av ytterdörr med fönster. 

Uppsättning av parabolantenn

Vattensäng (extraförsäkring krävs)

Uthyrning i andra hand

Inglasning av balkong

Bygge av altan och uppsättning av staket

Montering av markis

Övriga större förändringar som inte med lätthet kan återställas

Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Administration

Alla ärenden som har att göra med årsavgifterna (hyran), garage och parkering, pantsättning, försäljning av lägenheter och utdrag ur lägenhetsregistret sköts av Riksbyggen. Ring tfn 0771- 860 860. Många ärenden kan även skötas när man är inloggad på Mitt Riksbyggen.
Vi ut en förseningsavgift av dem som inte betalar hyran i tid. Dröjsmålsräntan är referensräntan + 8 %

Trädgården

Vi har två till tre städ-/arbetsdagar per år då vi hjälps åt med trädgårds- och underhållsarbeten. Vi brukar ha väldigt trevligt och föreningen bjuder på något att äta och dricka. Till höstens arbetsdag brukar det bli ärtsoppa med punsch.
Information om datum kommer i brevlådan, på hemsidan, Facebook och på anslagstavlorna. Om du inte kan eller vill vara med just den dagen kanske du kan hjälpa till på någon annan dag eller på något annat sätt. Tycker Du om att pyssla i trädgården Prata med någon i styrelsen så får du en nyckel till trädgårdsgaraget. Där finns alla redskap du behöver.

Gemenskap

Några gånger per år har vi gemensamma aktiviteter. Det kan t.ex. vara en grillfest, midsommarlunch, loppmarknad eller Luciafika.

Bilar på gården

För barnens säkerhet och allas trivsel bör man undvika att ta in bilen på gården.
Det är självklart tillåtet att köra in bilen för i och urlastning.
Låt inte bilen stå parkerad under längre tid än nödvändigt. Det hindrar framkomligheten, både för dina grannar och för ev. utryckningsfordon. Vid flytt och andra större transporter går det bra att öppna bommen. Nyckel finns att låna på Ringvägen 25, 105 och 117. Bommen är även utrustad med s.k. brandkårslås så utryckningsfordon och färdtjänst m.fl. kan öppna bommen.

Parkering

Vid infarten finns åtta parkeringsplatser för gäster. Du som bor i området får inte blockera dessa. De är märkta med UTHYRD men är till för den som besöker någon som bor i föreningen. En egen p-plats med eluttag kostar 100 kronor i månaden. Garage kostar 200 kr/månad. Vi har 10 platser med möjlighet till laddning. Vill man utnyttja den kosstar det 50 kr extra i månaden, plus elkostnaden. Riksbyggen administrerar alla bilplatser. Ring 0771 860 860 eller logga in på Mitt Riksbyggen.

Tvättstugan

Tvättstugan finns i kvartershuset mitt på gården, Ringvägen 37. Bokning av tvättid sker på bokningstavla i tvättstugan med nyckel och bokningscylinder. Glöm inte att flytta låset när du tvättat klart, annars blockerar du tvättiden för alla andra. Cylindern måste vara märkt med lägenhetsnummer. Vid tvätt av bygel BH måste speciell tvättpåse användas för att minska risken för dyrbara reparationer av tvättmaskinen. Torktumlaren har ett filter som måste rengöras efter varje användning. Se till att ramen sluter tätt vid kanterna när du sätter tillbaka filtret.
Vi har ingen anställd städerska utan var och en städar efter sig. Lämna tvättstugan i samma skick som du vill finna den. I tvättstugan finns även en handikapptoalett. Det finns också en bokhylla med böcker. Låna gärna och om du har egna böcker som du vill dela med dig av ställer du dem också i hyllan.

Hjärtstartare

I tvättstugan finns en defibrillator. Om någon skulle få ett hjärtstillestånd kan denna hjärtstatare rädda liv. Den är till för alla som har behov av den. De som inte bor i föreningen har inte nyckel till tvättstugan utan måste ringa på hos någon av oss för att bli insläppt.

Brandsläckare
I tvättstugan finns även en brandsläckare, bredvid hjärtstartaren. Den är främst avsedd för brand i tvättstugan men kan vid behov även användas på andra ställen.

Snöröjning

Vinterväghållningen sköts av en entreprenör. De plogar och sandar vägarna på gården och parkeringen. De skottar även framför dörrarna till våra gemensamma lokaler (soprum, tvättstuga, förråd). Däremot måste vi själva skotta fram till brevlådorna. Vi får hjälpas åt med detta. Behöver ni en snöskyffel eller sopborste så säg bara till någon i styrelsen. Utanför trädgårdsgaraget finns sand och salt.

Kvarterslokal

Vi har en lokal i kvartershuset som vi i styrelsen använder när vi har sammanträden och där vi fikar på arbetsdagarna. Det finns ett litet kök och en dusch. Duschen är bra att ha om ditt badrum skulle behöva renoveras. Lokalen får lånas gratis efter överenskommelse med någon i styrelsen. Den står för det mesta tom och outnyttjad. Styrelsen skulle gärna se att lokalen användes mer av fler boenden. Lokalen har ett bord där upp till 10 personer kan sitta och äta. Om man planerar en fest, kan det vara en bra idé att använda lokalen, då det stör grannarna mindre om det skulle bli lite högljutt.

Flaggning

Det är alltid trevligt att se flaggan vaja för vinden. Styrelsen har delat upp ansvaret för att hissa flaggan på de officiella flaggdagarna men vem som helst kan hjälpa till. Den ligger på hatthyllan innanför dörren i tvättstugan. Hissa den gärna även när någon i familjen fyller år.

Försäkringar

Byggnaderna är försäkrade i Folksam . Vi har en skadedjursförsäkring som Anicimex sköter. Får du problem med möss, myror eller getingar är det bara att ta kontakt med vår Vicevärd Hans Eklund, Ringvägen 25, som sköter kontakten med försäkrnignsbolaget.

Styrelsen rekommenderar alla att skaffa sig en hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt. Alla lägenheter ska ha minst en fungerande brandvarnare! I alla lägenheter på markplan finns en golvlucka i hallen (gäller ej 21,27, 29 eller 35) och där finns en läckagevakt monterad som börjar pipa om det uppstår en vattenläcka. Batteriet borde räcka i två år. Liksom brandvarnarna börjar läckagevakten blippa när det är dags att byta batteri.

Vattenavstängning

När du ska utföra VVS arbeten i lägenheten och behöver stänga av vattnet ska du i första hand använda ventilerna i badrummet. Om de inte skulle fungera ska man stänga av vattnet med de ventiler som finns under golvluckan i hallen på bottenvåningen. Där stänger man vattnet till två lägenheter.

Grillning

Använd gärna grillen vid Floras kulle, vid flaggstången. Vid grillning på balkongen eller på din uteplats kommer grannarna att störas av oset. OBS! Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att använda kol- eller gasolgrill på balkongerna. 

Rökning

Eftersom lägenheterna har frånluftsventilation sugs friskluften in genom ventiler i fönstrens överkant. Om man står och röker på sin balkong eller uteplats sugs även cigarettröken in, både i din lägenhet och i grannarnas. Många upplever detta som mycket störande.

Låna verktyg?

Föreningen har många verktyg och maskiner, t.ex. migsvets, slagborrmaskin (HILTI), luftkompressor, motorsåg, häcksax och eldriven gräsklippare. Det går bra att låna dessa efter kontakt med någon i styrelsen.

Blomlådor

Det är vackert med blommor på balkongerna men se till att de inte kan ramla ner och skada någon. Det är förbjudet att hänga blomlådor på utsidan av balkongerna och att ställa krukor på räcket.

Hund och katt

Eftersom det förekommit klagomål på att katter och hundar springer lösa på gården, vädjar styrelsen till alla boende, att hålla era husdjur kopplade. Katter som går lösa ute, gör gärna sina behov i barnens sand, även om de har tillgång till kattsand inne.

Bredband

Fastigheten har ett kabel-TV nät från TELE2 (tidigare comhem).  Vi har ett gruppavtal som innebär att Bredband ingår utan kostnad.  Läs mer Här

www.tele2.se 

Ventilation

Byggnaderna har mekanisk frånluftsventilation vilket betyder att det finns en gemensam fläkt på taket som suger luft från husets alla lägenheter. För att få rätt balans får inga andra fläktar kopplas till ventilationssystemet. Det är tillåtet att montera en kolfilterfläkt över spisen om luften återgår till köket och inte ansluts till ventilationskanalen. Då måste kökets allmänna ventilation ske genom ett eget frånluftsdon, lika som det i badrummet. För att rätt mängd luft ska kunna komma in i lägenheten måste spaltventilerna i fönstrens överkant vara öppna och rena. Undantaget är ventilerna i köksfönstren som ska vara stängda. Om de övriga friskluftsventilerna stängs blir det undertryck i lägenheten vilket märks när man ska öppna ytterdörren. Detta medför stor risk för att radon sugs in i marklägenheterna.

Ovanstående gäller inte de nya lägenheterna där förskolan låg. (Ringvägen 21,27,29 och 35). Där har FTX ventilation installerats vilket innebär att ventilationen har värmeåtervinning och styrs separat per lägenhet. Friskluften kommer då inte från spaltventiler i fönstren utan via luftintag i fasaden.

Radon

Föreningen mätte radonhalterna senast år 2023 och alla lgh har godkända värden.  Mer information om detta kan lämnas av Ordförande.

Vart vänder man sig med problem?

Ni kan alltid vända er till ordförande Göran Pelarhagen. E-post: ordforande@malmsjodalen.se
När det gäller underhåll eller reparation av fastigheten vänder ni er till vår vicevärd Hans Eklund, Ringvägen 25.

Det ska vara lätt att vara miljövän

Viktigt sortera riktigt! Alla tjänar på att vara rädd om miljön. Källsortering är nödvändigt för ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är vi konsumenter som styr utvecklingen, tänk på vad du köper.
Vi har tre Miljörum. Två i norr och ett i söder. I norr finns områdets Grovsoprum med kärl för glasförpackninga. Här finns även en återvinningshylla där du kan ställa saker som du inte längre behöver men som andra kanske kan ha glädje av.Till höger om det ett litet rum för glödlampor, små batterier, el och elektronik. I söder finns ett stort rum med två dörrar. Till vänster läggas våra brännbara hushållssopor, som kallas för Restavfall. Rakt fram i rummet läggs  tidningar och annat returpapper. Till höger finns kärl för förpackningar av metall och plast samt ett kärl för matavfall. Pappersförpackningar lägger du i den stora containern vid parkeringen. 

Farligt avfall såsom t.ex. målarfärgburkar och dunkar med kemikalier, måste lämnas till Återvinningscentralen i Skyttbrink. Föreningen får inte transportera farligt avfall!

Ordning och reda, rätt sak på rätt plats gäller även för den resurs som vi kallar sopor.
Besök gärna SRVs hemsida www.srvatervinning.se där finns bl.a. en utmärkt sorteringsguide.

Hur föreningen startade

Bostadsrättsföreningen Vårstahus nr 2 bildades 1983-06-13 och bygget startade i slutet samma år. Arkitekten som ritat husen heter Peter Nordström. Inflyttning skedde mellan 1 november och 15 december, 1984.
Lägenheterna i de 8 byggnaderna fördelas så här: 26 st. 2 rok, 24 st. 3 rok och 8 st. 4 rum o kök.
Det fanns även en förskola som hette Skogsstjärnan fram tills 1 februari 2011. Den 20 juni 2006 fick föreningen sitt nya namn Rb Brf Malmsjödalen.

Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmsjödalen

En lugn och trivsam förening med god ekonomi och vacker trädgård.

Ringvägen 21-137, 147 70 Grödinge