Kontakt

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie: Göran Pelarhagen (ordförande), Hans Eklund, Lena Högberg och Karolina Nowak. 

Ersättare: Yvonne Magnusson och  Petra Söderström

Revisor: Monica Aggefors

Valberedning: Marie Weigardh och Barbro Sörell

Vicevärd är Hasse Eklund, Ringvägen 25

E-post till föreningen: ordforande@malmsjodalen.se
Telefon till Riksbyggen: 0771 860 860

Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmsjödalen

En lugn och trivsam förening med god ekonomi och vacker trädgård.

Ringvägen 21-137, 147 70 Grödinge